Liten barnesykkel

Barnesykkel med støttehjul, lite brukt selges for halv pris. Sykkelen kostet 99,00 euro på Deachaton pluss støttehjulene, men denne selges for kun

50,- euro.

Henv. 

Wenche Smilden Jensen

Villas de Frente Marino, Area 11, no. 5

Telefon: 

0047 917 36 932